REBELS TROPHYRULES AND MANUAL ENGLISHRULES AND MANUAL SLOVAK- IPSC LEVEL III MATCH

ENGLISH VERSION

 1. START REGISTRATION
  Electronic registration for REBELS TROPHY 2024 match will be opened on 15th November 2023 at 12:00 Central European Time (UTC+1)..  
 2. REGISTRATION - STATUS REG
  After your electronic registration into the registration form, every registered shooter is registered into the list and is marked as REG status (Registered). You will receive a confirmation email.
  Status REG doesn´t guarantee your participation in the match. It is confirmed only by your payment. 
  Please make sure your payment is paid within 14 days of your electronic registration. Unpaid registered shooters will be automatically by system moved to the squad (?-00). 
  Shooter, who wants to shoot with handgun and PCC, it is possible only if you shoot first with a gun you want to have for scoring and second gun only for your training. You have to contact us by email: rebelstrophy@gmail.com
 3. PAYMENT REGISTRATION FEE - STATUS PAID/RDY 
  After receiving the shooter´s „Registration Fee“ payment to our account the status REG will be changed into:
  status RDY (if you chose your squad during your registration) or 
  status PAID (if you didn´t choose your squad during your registration) your squad will be (?-00).
  We check our account and all incoming payment on a weekly basis. If you don´t receive a confirmation email in one week after your payment, please contact us by email: rebelstrophy@gmail.com 
  In the field "Payment Details" fill in your name and/or REGISTRATION NUMBER you received during your registration. If you pay for more shooters, please write registration symbols for all shooters.
  We kindly ask all competitors to pay the whole bank fee related to the wire transfer. In the field "Details Of Charges" choose "OUR". 
  However, if some shortage happens, the difference between the starting fee and actual money received has to be paid in cash at the shooting range.
 4. SQUADDING - STATUS RDY/PAID 
  If your payment will arrive at our account within 14 days from your electronic registration We can guarantee you the squad you chose. 
  Registered shooters who didn´t pay the Registration Fee within 14 days from your electronic registration, will be moved automatically by system to the waiting squad WFM (?-00). We can´t guarantee you your chosen squad during registration and your participation in the match. 
  If you have status RDY,  you can change your squad in section SQUAD MOVING. 
  Organisator of the match, ŠSK REBELS reserves his right to make any change if needed, including the shooter´s squad change. 
 5. CHANGE IN REGISTRATION 
  You can make changes you need to do (profile, personal information, email address, division, category, etc.) in REGISTRATION and section EDIT SHOOTER PROFILE. 
 6. DEADLINE FOR SQUAD CHANGES
  Deadline  for changes in squads is possible to make a maximum of 10 days before the match. 
 7. REGIONAL DIRECTORS CONFIRMATION 
  Every registered shooter has to be a member IPSC region in good standing, confirmed by Regional Director from the IPSC region from which he comes. 
 8. DEADLINE FOR NON-PARTICIPATION  
  If a shooter has status PAID/RDY and cannot participate in the match/has nobody instead of him, it is possible for him to receive his Registration Fee back, but he must apply in written form no later than the deadline of 31st March 2024. 
  After this date, the paid slot could be only sold to another shooter. The organizer will not send back the Registration Fee. 
 9. MATCH DATE
  In case of shifting of the match due to force majeure reasons (eg epidemic, pandemic, natural disaster, etc.) the entry fee is not refunded but is fully transferred to an alternative date.
  ŠSK REBELS reserves the right to change the date of the match. 
  A new date must be published no less than 14 days before the Match date. 
  The payment deadline for the match with the changed date remains unchanged and rule 8. The deadline for cancelation of participation still applies.

SLOVAK VERSION

 1. ZAČIATOK REGISTRÁCIE
  Elektronická registrácia na pretek REBELS TROPHY 2024 bude otvorená 15. novembra 2023 o 12:00 hod.  
 2. REGISTRÁCIA - STATUS REG
  Elektronickou registráciou do formulára je strelec automaticky zaevidovaný do zoznamu záujemcov o účasť na preteku a označený statusom REG (Registrovaný). Každý zaregistrovaný záujemca dostane potvrdzujúci email. 
  Status REG nezaručuje strelcovi účasť na preteku, tú mu zaručuje až platba štartovného za pretek. Záujemcom, ktorí neuhradia svoju platbu do 14 dní, budú z registrácie automaticky systémom presunutí do squadu (?-00). 
  Záujemcovia, ktorí chcú strieľať na preteku s krátkou zbraňou a PCC súčasne, je umožnený len 1 štart súťažne a druhý štart len ako tréning, kde strelec sa musí ako prvý štart súťažne strieľať zbraňou, ktorej výsledky budú zaznamenané oficiálne do výsledkov. Druhý štart sa už nezaznamenáva do výsledkov a je to len tréning. V tomto prípade kontaktujte nás na email rebelstrophy@gmail.com
 3. POTVRDENIE O PLATBE - STATUS PAID/RDY
  Prijatím platby záujemcu o účasť na preteku na účet organizátor mu bude zmenený status REG na :
  status RDY (ak pri registrácii si zvolil svoj budúci squad) alebo 
  status PAID (ak si pri registrácii nezvolil svoj budúci squad) a Váš squad bude označený ako (?-00).
  Platby kontrolujeme 2x za týždeň. V prípade, že nedostanete po Vašej úhrade zmenu statusu viac ako týždeň, prosím kontaktujte nás na email rebelstrophy@gmail.com 
  Ako identifikáciu platby použite prosím Vaše meno a/ REGISTRATION NUMBER, ktorý ste dostali počas registrácie. Ak platíte za viac strelcov, prosím napíšte registračné čísla všetkých strelcov, za ktorých platíte. 
 4. ZARADENIE DO SQUADU - STATUS RDY/PAID 
  V prípade platby v termíne do 14 dní od registrácie Vám garantujeme účasť vo Vami vybranom squade. 
  Registrovaní strelci, ktorí nezaplatili štartovné do 14 dní od dátumu ich registrácie, budú presunutí automaticky systémom do čakacieho squadu WFM (?-00). Tu už nedokážeme garantovať pôvodne vybraný squad prípadne účasť v preteku. 
  Ak už máte status RDY, môžete si kedykoľvek zmeniť svoj už skôr vybraný squad v sekcii SQUAD MOVING. 
  Organizátor preteku ŠSK REBELS si vyhradzuje právo možnosti presúvať strelcov v squadoch v prípade potreby. 
 5. ZMENY V REGISTRÁCII 
  Akékoľvek zmeny v registrácii (profil, osobné údaje, divízia, kategória, email adresa...) môžete realizovať v menu REGISTRATION a sekcii EDIT SHOOTER PROFILE. 
 6. TERMÍN PRE ZMENY V SQUADOCH
  Termín pre prípadné zmeny v squadoch je možný maximálne 10 dní pred začiatkom preteku.
 7. PODMIENKA ÚČASTI NA SÚťAŽI
  Každý účastník preteku musí byť členom IPSC regiónu, z ktorého pochádza, a potvrdený jeho  Regional Directorom.  
 8. TERMÍN PRE ZRUŠENIE ÚČASTI A ŠTARTOVNÉ 
  V prípade, že účastník so statusom PAID/RDY sa nemôže zúčastniť preteku a nemá za seba náhradu, môže písomne požiadať o vrátenie štartovného kedykoľvek v dobe do 31. marca 2024. 
  Ak účastník nevyužije túto možnosť, po tomto termíne môže byť slot prevedený/predaný inému účastníkovi. Za takto prevedený slot organizátor už platbu nevracia.
 9. TERMÍN PRETEKU
  V prípade zmeny termínu preteku vyhlásením núdzového stavu, pandemických opatrení, rozhodnutia RÚVZ, vlády a štátnych inštitúcií ... bude zaplatené štartovné prevedené na nový termín.  
  Organizátor preteku ŠSK REBELS si vyhradzuje právo možnosti presunúť termín preteku. 
  Zmenu termínu je organizátor povinný  ohlásiť najneskôr 14 dní pred začiatkom pôvodného termínu preteku.  
  Termín splatnosti platby štartovného poplatku pri zmenenom dátume ostáva nezmenená a platí bod 8. Konečný termín pre zrušenie účasti stále platí.
Image

Your match realization team.

Realization team REBELS ZONE of IPSC match.

We are very grateful for all people who worked hard on the realization of this project of match REBELS TROPHY.
(c) REBELS ZONE TEAM, code by Jesus.

WHO IS ONLINE

Právě přítomno: 166  hostů a žádný člen